Wellness & Spa

Využijte plný potenciál online prodeje a umožněte vašim hostům rezervaci na masáž, wellness, nebo spa. Pokud jsou procedury součástí ubytování můžete hostům zajistit rezervaci bez platby. Pokud prodáváte služby wellness a spa nejen ubytovaným hostům, ale také hostům, kteří u vás nebydlí tento modul usnadní procesy vč. automatické platby přes platební bránu. Celý rezervační systém je propojen a tak je umožněno spolu s wellness a spa rezervovat i ubytování. 

  • Nástroj na zvýšení podpory prodeje
  • Automatizace procesu rezervací
  • Možnost zápisu do PMS (dle možností PMS)
  • Komplexní online nabídka
  • Online prodej ubytovaným i neubytovaným hostům